Zjazd Członków Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej (SES) zostało założone w lutym 2016 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zapobiegających zakażeniom szpitalnym, promowanie skutecznej diagnostyki i terapii zakażeń, racjonalizacja stosowania antybiotyków w szpitalu oraz zmniejszanie zagrożeń związanych z opornością drobnoustrojów na antybiotyki.

SES organizuje w Polsce szkolenia dla całego środowiska medycznego. 6-8 września w Folwarku i Pałacu w Łochowie (60 km. od Warszawy) odbędzie się zjazd Członków Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej połączony z konferencją i warsztatami dotyczącymi profilaktyki zakażeń szpitalnych. 

W tym roku na wydarzeniu pojawią się zaproszeni goście z zagranicy, z którymi uczestnicy będą mogli się dzielić doświadczeniami w zakresie polityki antybiotykowej oraz monitorowania, profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych. Proponowane tematy będą nowościami, zaprezentowane zostaną światowe trendy, wytyczne, publikacje i interesujące rozwiązania. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenie kierowane jest do:

  • lekarzy zaangażowanych w kształtowanie racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostykę zakażeń w szpitalu,
  • lekarzy – członków Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Zespołów ds. Antybiotykoterapii
  • pielęgniarek epidemiologicznych,
  • personelu oddziałów Intensywnej Terapii Medycznej,
  • pielęgniarek naczelnych, przełożonych, oddziałowych i koordynujących
  • dyrektorów szpitali
  • pracowników Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych

Najnowszy wpis