Zmiana etykiet opakowań produktów leczniczych Fresenius Kabi

Nowa szata graficzna płynów infuzyjnych z grupy podstawowej zwiększa wygodę i bezpieczeństwo stosowania. Ponadto, pozwala na zróżnicowanie kolorystyczne produktów leczniczych z tej grupy. Zmiana obejmuje opakowania typu KabiPac i KabiClear. Nowa szata graficzna, jest również bardziej czytelna i przejrzysta dla odbiorców. Kolorystyka dotychczasowych etykiet została zachowana, wzmocniony został jedynie kolor dla poszczególnych rodzajów płynów.

Nowe etykiety zostały zatwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Od 15 stycznia 2018 roku produkty lecznicze z nową szatą graficzną są sukcesywnie wprowadzane na rynek. Do momentu wyczerpania zapasów starych opakowań, na rynku będą produkty z nową i poprzednią szatą graficzną.

Cały projekt został przeprowadzony po konsultacjach z grupami klientów, aby jak najlepiej rozpoznać pożądane cechy etykiet i wyjść naprzeciw potrzebom klientów.

Najnowszy wpis