Znamy wyniki konkursu “Lider Nowoczesnej Płynoterapii”

W ramach kampanii „Życie w płynie” firma Fresenius Kabi zorganizowała konkurs dla szpitali „Lider Nowoczesnej Płynoterapii”. Celem konkursu było podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie placówek stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii.

Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie „Co nasz szpital zrobił dla bezpieczeństwa płynoterapii w ciągu ostatnich 10 lat?”.

Nadesłano dziesiątki zgłoszeń z całej Polski. 3 szpitale otrzymały nagrody główne – pompy do wspierania płynoterapii oraz tytuł „Lidera Nowoczesnej Płynoterapii”, 2 szpitale zostały wyróżnione. Ponadto każda placówka otrzymała statuetkę i dyplom potwierdzający udział w konkursie.

O wynikach konkursu zdecydowała kapituła w składzie:

  • dr n. med. Beata Ochocka, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
  • dr n. med. Mirosława Malara, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
  • mgr Małgorzata Sobania, zastępca Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
  • mgr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
  • Maciej Chmielowski, przedstawiciel organizatora konkursu firmy Fresenius Kabi

Przedstawienie wyników konkursu oraz rozdanie nagród miało miejsce podczas konferencji – „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii”. Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone przez Kapitułę Konkursową.

Konkurs „Lider Nowoczesnej Płynoterapii” otrzymał patronat Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskiej Federacji Szpitali oraz Prezydenta Miasta Kutno.

Najnowszy wpis