Konkurs

Organizator kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce” zaprasza wszystkie szpitale i jednostki samorządowe będące właścicielami szpitali do udziału w konkursie „Lider Nowoczesnej Płynoterapii”. Założeniem konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli szpitali i samorządów do przygotowania pracy konkursowej.

Konferencje naukowe

W najbliższym czasie odbędzie się kilka konferencji, podczas których zostanie poruszony temat m.in. płynoterapii. 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, 20-23 kwietnia 2017 roku w Wiśle. Więcej informacji.

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 13-16 września 2017 w Bydgoszczy. Więcej informacji.

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki,

21-23 września 2017 w Karpaczu. Więcej informacji.

Film instruktażowy

W swojej codziennej pracy, pielęgniarki i pielęgniarze oddziałów zabiegowych walczą o zdrowie i dobrostan swoich pacjentów podejmując się czynności terapeutycznych wpływających na rokowania terapii. Jedną z nich jest płynoterapia. Od doboru substancji leczniczej, na podstawie zalecenia lekarskiego oraz od obsługi opakowania płynu infuzyjnego zgodnie z instrukcją producenta leku mogą zależeć bezpieczeństwo pacjenta i osoby podającej lek, a także efekty terapeutyczne i powrót pacjenta do zdrowia.

Mając na względzie bezpieczeństwo personelu medycznego przygotowującego i podającego płyny infuzyjne, a także dobro pacjentów poddawanych leczeniu, organizatorzy kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii” przygotowali film instruktażowy z obsługi opakowania KabiPac i KabiClear oraz kompatybilnych im urządzeń. Zapraszamy do obejrzenia filmu: