Trwa konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii” realizowany w ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja. Założeniem kampanii, jak i realizowanego w jej ramach konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Codziennie w Polsce hospitalizowanych jest kilka tysięcy osób, a u większości pacjentów, drogą dożylną podawane są płyny infuzyjne.