Dnia 21 czerwca 2017 r. na terenie fabryki Fresenius Kabi w Kutnie odbyła się konferencja „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii”. Gościło na niej ponad stu uczestników, a prowadzona była przez dziennikarza Macieja Kurzajewskiego. Spotkanie otworzyli Krzysztof Strękowski – Dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie oraz Maciej Chmielowski – Dyrektor Generalny Fresenius Kabi Polska. Uczestników przywitał także Prezydent Miasta Kutno – Zbigniew Burzyński.

21 czerwca 2017 roku w fabryce Fresenius Kabi Polska w Kutnie odbyła się konferencja „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii”. Podczas wydarzenia odbyła się debata z udziałem ekspertów „Czy płynoterapia ma realny wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjenta?”.  W trakcie spotkania wręczone zostały nagrody zwycięskim szpitalom w konkursie „Lider nowoczesnej płynoterapii”.

Woda jest najważniejszym składnikiem organizmu człowieka i ma wpływ na wszystkie zachodzące w nim procesy. Jej skład i ilość decydują o naszym funkcjonowaniu i samopoczuciu. Dla prawidłowego procesu leczenia u większości hospitalizowanych pacjentów konieczne jest podawanie płynów infuzyjnych. Jak podkreślają eksperci płynoterapia jest podstawową i najbardziej powszechną formą terapii stosowaną w lecznictwie szpitalnym, która pomaga w powrocie do zdrowia setkom tysięcy pacjentów. Stosowana jest jako uzupełnienie farmakoterapii. Rocznie podawanych jest w Polsce około 17 milionów litrów płynów infuzyjnych.