Ciekawostka o płynoterapii

Czy wiesz, że myśl o terapii dożylnej jako formie leczenia pojawiła się po odkryciu krążenia krwi przez angielskiego lekarza Williama Harvey’a (1578–1657), opisanego w książce pt. „Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus”? Początki stosowania terapii dożylnej wiązane są najczęściej z czterema nazwiskami: Wren, Elsholtz, Fracassati i Major.

Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej (SES) zostało założone w lutym 2016 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zapobiegających zakażeniom szpitalnym, promowanie skutecznej diagnostyki i terapii zakażeń, racjonalizacja stosowania antybiotyków w szpitalu oraz zmniejszanie zagrożeń związanych z opornością drobnoustrojów na antybiotyki.