Dziś obchodzimy Światowy Dzień Gruźlicy, który został wyznaczony przez Światową Organizację Zdrowia. W ten dzień wypada rocznica poinformowania świata nauki o wyizolowaniu prątka gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 roku. WHO również przedstawiło strategię walki z gruźlicą „End TB Strategy”. Celem akcji jest zmniejszenie do 2030 roku liczby zgonów z powodu gruźlicy na świecie o 90% w porównaniu z rokiem 2015 i globalne obniżenie w tym czasie o 80% zapadalności na gruźlicę. W ramach planowanych działań priorytetem jest opracowanie bezpiecznej szczepionki, która zmniejszy ryzyko zakażenia się prątkiem gruźlicy. Pomimo, że gruźlica jest jedną z najstarszych chorób zakaźnych, ciągle stanowi we współczesnym świecie istotny problem epidemiologiczny, medyczny i społeczny.

Praca w warunkach epidemii jest dla środowiska medycznego w znacznym stopniu obciążeniem psychicznym. Istnieją bardzo duże braki w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej oraz preparaty dezynfekujące a mimo to, trzeba przestrzegać zasad dezynfekcji i innych procedur związanych z ochroną zdrowia.

Światowy Dzień Nerek

Światowy Dzień Nerek powstał z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek. Obchodzony jest od 2006 roku. W Polsce koordynatorem obchodów jest Stowarzyszenie Nefrologia Polska, a do organizacji różnorodnych imprez i realizacji przedsięwzięć przyczyniają się Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym oraz całemu personelowi medycznemu z okazji Dnia Kobiet życzymy dużo zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień, motywacji do codziennej pracy i ogromnych pokładów energii.