Absolwenci studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo uzyskali nowe uprawnienia – od drugiego tygodnia lipca będą mogli kwalifikować pacjentów do szczepień przeciwko koronawirusowi. Podobne uprawnienia uzyskali także studenci ostatniego roku i absolwenci studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego. Zaangażowanie kolejnych grup personelu medycznego w kwalifikowanie do szczepień powinno znacznie usprawnić i ułatwić ten proces , a tym samym doprowadzić do zwiększenia wyszczepialności populacji. Polacy mają szansę wrócić do codzienności sprzed czasu pandemii, jeśli uzyskają odporność zbiorową przeciwko koronawirusowi.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Wśród nich m.in. badanie ogólne moczu, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), czy ocena miarowości rytmu serca.

Co roku w Polsce, dochodzi aż do 37 000 zakłuć i zranień wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań zawodowych. Według danych WHO, 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – to odsetek rozpoznawanych chorób po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach sektora ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się m.in. do absencji w pracy. Zranienia i zakłucia stanowią ryzyko dla zdrowia i życia nie tylko lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów. Ze względu na wagę problemu powstała Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, która opracowała deklarację pt.: „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” odnośnie zakłuć i zranień wśród personelu medycznego.