Ministerstwo Zdrowia małymi krokami rozszerza kompetencje pielęgniarek i położnych. Po wprowadzeniu świadczenia umożliwiającego pielęgniarkom wypisywanie recept na ściśle określone leki, przyszedł czas na wprowadzenie do systemu porady pielęgniarskiej w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Współczesne polskie pielęgniarki są dobrze wykształcone, mają ukończone wyższe studia pierwszego i/lub drugiego stopnia, zharmonizowane z programami kształcenia w UE. Są specjalistkami w zakresie wykonywania wielu czynności medycznych.

Konsekwencją zranień i zakłuć są potencjalne choroby zakaźne, ale także absencja w pracy. Tym samym zagrażają nie tylko zdrowiu i życiu, ale również wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie podmiotów leczniczych. Według danych WHO w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Wdrożenie elektronicznego rejestru zakłuć i zranień, szczegółowych wytycznych dotyczących wewnętrznych procedur w przypadku zakłuć i zranień czy wprowadzenie procesu premiującego efektywność funkcjonowania mechanizmów zapobiegania zranieniom i zakłuciom to tylko przykłady rozwiązań przedstawionych w najnowszym raporcie „Zakłucia i zranienia – aspekty prawne”. Jak podkreślają eksperci wdrożenie tego typu usprawnień powinno być po stronie dyrekcji placówek szpitalnych i ustawodawcy. Dzięki tym rozwiązaniom zostanie zwiększona efektywność nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania określonych wyrobów medycznych.

W ramach dwudniowego szkolenia odbędą się praktyczne warsztaty dotyczące żywienia, leczenia ran i rehabilitacji. Szkolenie jest bezpłatne i przeznaczone dla pielęgniarek posiadających uprawnienia do odwiedzania pacjentów w domu.

 

Dziś obchodzimy XX Światowy Dzień Walki z Rakiem. Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Właśnie z tej okazji co roku Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami organizuje Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych.