Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych wydało XIX Zeszyt “Wytyczne techniczne dotyczące zranień i zakłuć” zawierający materiały szkoleniowe dla położnych i pielęgniarek, opracowane przez Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych. Jednym z jego głównych celów jest zmniejszenie liczby zranień i zakłuć ostrymi narzędziami występujących wśród personelu medycznego w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Co roku, dochodzi aż do 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Według danych WHO 37% zakażeń WZW typu B, 39% WZW typu C oraz 4,4% HIV – rozpoznawanych jest po zranieniu się sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Konsekwencją tego typu zdarzeń są zakażenia personelu medycznego poważnymi chorobami zakaźnymi, co przyczynia się do absencji w pracy. Takie sytuacje są nie tylko zagrożeniem dla zdrowia i życia lekarzy czy pielęgniarek, ale również dla pacjentów, którzy najbardziej odczuwają niestabilność funkcjonowania placówek medycznych.

Informujemy, że w dniach 15, 22 oraz 29 czerwca odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych „Wiem, więc szczepię”, organizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Wśród prelegentów znajdują się m.in. dr n. med. Justyna Tymińska, lek. med. Łukasz Durajski, prof. dr hab. n. med. Maria Borszewska-Kornacka, mec. Katarzyna Gajewska, dr n. med. Paweł Grzesiowski, lek. med. Łukasz Durajski, dr. n. med. Ernest Kuchar, mec. Katarzyna Gajewska. Kongres został podzielony na trzy sesje, które odbędą się kolejno 15, 22 oraz 29 czerwca.

Jak co roku, w dniach od 4 do 24 czerwca w Polsce obchodzone są w Dni Walki z Rakiem, które mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń, z jakimi wiąże się choroba, a także podkreślenie istotności badań. Obecnie nowotwory są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce – odpowiadają za 27 proc. zgonów wśród mężczyzn i 24 proc. zgonów u kobiet.