Na 200. rocznicę urodzin Florence Nightingale Światowa Organizacja Zdrowia wybrała rok 2020 -rokiem pielęgniarki i położnej. Według danych WHO pielęgniarki i położne stanowią na całym świecie ponad połowę wszystkich pracowników medycznych i odpowiedzialne są za tworzenie i realizację priorytetów zdrowotnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Wystąpienia i dyskusje panelowe Kongresu Zdrowia Publicznego będą  kształtować ogólną koncepcję dla zdrowia publicznego w Polsce. Odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2019 r. po raz szósty.

Penicylina to pierwszy na świecie antybiotyk, który został wynaleziony w 1928 r. przez Alexandera Fleminga. Antybiotyki z grupy penicylin przedstawiają skuteczną broń w leczeniu różnego typu infekcji bakteryjnych. Dzielimy je na naturalne –postać tabletek, proszku do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub penicylina półsyntetyczna, która jest lepiej wchłaniana przez organizm, dlatego podawana jest w tabletkach. Antybiotyki podawane są również poprzez dożylne leczenie płynami. Płynoterapia opiera się na podaniu leku bezpośrednio do układu krwionośnego pacjenta.

W ramach XV Mazowieckich Dni Chirurgicznych, które odbywają się w dniach 15 – 16 listopada 2019r. w Airport Hotel Okęcie Warszawa, organizowane są Warsztaty Żywieniowe dedykowane dla zespołów żywieniowych. Tematem przewodni jest „Wskazania i sposoby żywienia dojelitowego i pozajelitowego u chorych chirurgicznych”.

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dla położnych i pielęgniarek jest to możliwość na rozszerzanie niezależności i samodzielności a pacjentom ułatwi to dostęp do świadczeń medycznych co w przyszłości przełoży się na zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów.