Dnia 21 czerwca 2017 r. na terenie fabryki Fresenius Kabi w Kutnie odbyła się konferencja „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii”. Gościło na niej ponad stu uczestników, a prowadzona była przez dziennikarza Macieja Kurzajewskiego. Spotkanie otworzyli Krzysztof Strękowski – Dyrektor Wytwórni Płynów Infuzyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie oraz Maciej Chmielowski – Dyrektor Generalny Fresenius Kabi Polska. Uczestników przywitał także Prezydent Miasta Kutno – Zbigniew Burzyński.

21 czerwca 2017 roku w fabryce Fresenius Kabi Polska w Kutnie odbyła się konferencja „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii”. Podczas wydarzenia odbyła się debata z udziałem ekspertów „Czy płynoterapia ma realny wpływ na poprawę stanu zdrowia pacjenta?”.  W trakcie spotkania wręczone zostały nagrody zwycięskim szpitalom w konkursie „Lider nowoczesnej płynoterapii”.

Woda jest najważniejszym składnikiem organizmu człowieka i ma wpływ na wszystkie zachodzące w nim procesy. Jej skład i ilość decydują o naszym funkcjonowaniu i samopoczuciu. Dla prawidłowego procesu leczenia u większości hospitalizowanych pacjentów konieczne jest podawanie płynów infuzyjnych. Jak podkreślają eksperci płynoterapia jest podstawową i najbardziej powszechną formą terapii stosowaną w lecznictwie szpitalnym, która pomaga w powrocie do zdrowia setkom tysięcy pacjentów. Stosowana jest jako uzupełnienie farmakoterapii. Rocznie podawanych jest w Polsce około 17 milionów litrów płynów infuzyjnych.

Trwa konkurs „Lider nowoczesnej płynoterapii” realizowany w ramach kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja. Założeniem kampanii, jak i realizowanego w jej ramach konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Codziennie w Polsce hospitalizowanych jest kilka tysięcy osób, a u większości pacjentów, drogą dożylną podawane są płyny infuzyjne. 

Konkurs

Organizator kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii w Polsce” zaprasza wszystkie szpitale i jednostki samorządowe będące właścicielami szpitali do udziału w konkursie „Lider Nowoczesnej Płynoterapii”. Założeniem konkursu jest podkreślenie roli płynoterapii w lecznictwie szpitalnym oraz wyróżnienie szpitali stosujących się w swojej praktyce do zasad nowoczesnej płynoterapii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli szpitali i samorządów do przygotowania pracy konkursowej.

Konferencje naukowe

W najbliższym czasie odbędzie się kilka konferencji, podczas których zostanie poruszony temat m.in. płynoterapii. 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, 20-23 kwietnia 2017 roku w Wiśle. Więcej informacji.

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 13-16 września 2017 w Bydgoszczy. Więcej informacji.

X Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki,

21-23 września 2017 w Karpaczu. Więcej informacji.

Film instruktażowy

W swojej codziennej pracy, pielęgniarki i pielęgniarze oddziałów zabiegowych walczą o zdrowie i dobrostan swoich pacjentów podejmując się czynności terapeutycznych wpływających na rokowania terapii. Jedną z nich jest płynoterapia. Od doboru substancji leczniczej, na podstawie zalecenia lekarskiego oraz od obsługi opakowania płynu infuzyjnego zgodnie z instrukcją producenta leku mogą zależeć bezpieczeństwo pacjenta i osoby podającej lek, a także efekty terapeutyczne i powrót pacjenta do zdrowia.

Mając na względzie bezpieczeństwo personelu medycznego przygotowującego i podającego płyny infuzyjne, a także dobro pacjentów poddawanych leczeniu, organizatorzy kampanii „Życie w płynie – 10 lat nowoczesnej płynoterapii” przygotowali film instruktażowy z obsługi opakowania KabiPac i KabiClear oraz kompatybilnych im urządzeń. Zapraszamy do obejrzenia filmu: