W dniach 4-6 kwietnia 2019 roku odbędzie się Konferencja I Forum Zakażeń – prestiżowe ogólnopolskie wydarzenie, które połączy specjalistów różnych dziedzin w ramach trudnej i aktualnej tematyki zakażeń. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Rejestracja na stronie: www.fz2019.pl.

5 i 6 kwietnia w Krakowie odbędzie się wyjątkowo intensywna wiosna. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich anestezjologów oraz innych lekarzy zainteresowanych medycyną stanów krytycznych. Na wydarzenie zaproszeni zostali najlepsi zagraniczni i polscy wykładowcy, aby przedstawili najważniejsze i najnowsze doniesienia na temat praktyki klinicznej w intensywnej terapii.

Ogólnopolskie badanie było skierowane do personelu pielęgniarskiego. Zmonitorowane zostały  efekty i stopień implementacji Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU. Wyniki badania zaprezentowano w czasie panelu „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent”, zorganizowanego w ramach IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 7-8 marca 2019 r.).

Na początku tego roku pojawiła się nowa pozycja książkowa „Płynoterapia. Przewodnik kliniczny”. W pierwszej części możemy prześledzić historię płynoterapii w medycynie, przypomnieć sobie podstawowe informacje na temat równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, fizjologii układu krążenia oraz zapoznać się z farmakologią obecnie stosowanych płynów dożylnych.