22 grudnia, 2023

Płynoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych

Płynoterapia w urazach czaszkowo-mózgowych Płynoterapia to jeden z elementów zapobiegania i leczenia obrzęku mózgu oraz zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Dlaczego u pacjentów z urazami czaszkowo-mózgowymi...

7 grudnia, 2023

Chlorek potasu w płynoterapii

Chlorek potasu w płynoterapii Niedobór potasu może prowadzić do zaburzeń działania komórek mięśniowych i nerwowych. W celu szybkiego i precyzyjnego wyrównania powstałych braków pacjentowi można podać...

24 listopada, 2023

Technologia infuzyjna

Technologia infuzyjna Pomysł podawania leków bezpośrednio do krwiobiegu pojawił się już w czasach Renesansu. Pierwsze sprzęty używane w tym celu znacząco różniły się jednak od tych stosowanych obecnie. Jak na...

30 października, 2023

Płynoterapia u pacjentów z zaburzeniami nerek

Płynoterapia u pacjentów z zaburzeniami nerek Nerki to narządy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie prowadzenia płynoterapii. Zarówno hipowolemia, jak i przewodnienie mogą prowadzić do ich...

23 października, 2023

Płynoterapia pozajelitowa w opiece paliatywnej

Płynoterapia pozajelitowa w opiece paliatywnej Ze względu na częste trudności w przyjmowaniu płynów doustnie, chorzy objęci opieką paliatywną narażeni są na odwodnienie. Jaką drogą uzupełniać u nich płyny oraz...